hero image
hero mobile

CZAS TRWANIA PROMOCJI:
01.07.2021 – 31.08.2021

OKRES SKŁADANIA WNIOSKÓW:
15.07.2021 – 28.09.2021

*Wszystkie czynności związane ze zgłoszeniem i rejestracją promocyjnego produktu mogą być rozpoczęte dopiero po 14 dniach od daty jego zakupu

*Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem: msi@promotion-support.com

 • Informacje o ochronie prywatności
 • Szczegóły Produktu
 • Dane Osobowe

Dziękujemy za udział w promocji

Proszę upewnić się, że posiadasz następujące informacje lub zdjęcia, które niezbędne są do przejścia procedury zgłoszenia zakupionego produktu do udziału w promocji:

 • Nazwa produktu, nazwa sprzedawcy, data zakupu, cyfrowa kopia faktury oraz zdjęcie numeru seryjnego produktu (naklejka z kodem kreskowym na produkcie. Uwaga: zdjęcia naklejek z numerami umieszczonymi na kolorowym pudełku/opakowaniu nie będą akceptowane)
 • Twoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail
 • Informacje o Twoim rachunku bankowym (w przypadku zwrotu gotówki Cashback), w tym IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) oraz BIC (Kod Identyfikacyjny Banku).

Numery te można zazwyczaj znaleźć na wyciągach bankowych

*Faktura musi być wystawiona pomiędzy 01.07.2021 - 31.08.2021

* Wszystkie czynności związane ze zgłoszeniem i rejestracją promocyjnego produktu mogą być rozpoczęte dopiero po 14 dniach od daty jego zakupu

*Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem: msi@promotion-support.com

Proszę wypełnić wszystkie obowiązkowe pola oznaczone *
Polityka prywatności
Zaktualizowano 5:30 / 12-lip-2021

Regulamin i Warunki Promocji

1. Czas trwania promocji i rejestracja. W dniach od 1 do 31 lipca 2021 r. (uniwersalny czas koordynowany UTC + 08:00), lub do chwili wyczerpania zapasów, wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w Wydarzeniu (określane dalej jako: „Ty”, „Twój”, lub poprzez inny równoważny zwrot), mogą zarejestrować się i wziąć udział w promocji MSI „Beat the Heat with Cool Treats”, nazywanej dalej „Wydarzeniem”. Aby móc wziąć udział w Wydarzeniu, uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:

 1. Z zastrzeżeniem co do pełnej zgodności z niniejszymi Regulaminem i Warunkami Promocji („Regulamin i Warunki Promocji”), aby wziąć udział w promocji należy zakupić jedną (1) nową, kwalifikującą się płytę główną MSI z serii Z590 bądź B560, system chłodzenia cieczą, zasilacz, obudowę PC lub gamingowe krzesło (patrz: poniższa tabela kwalifikujących się modeli). Możliwe jest też otrzymanie nagrody za kupno zestawu składującego się z kilku promocyjnych produktów, nazywanego dalej zestawem combo. Aby otrzymać nagrodę za zestaw combo należy kupić:
  1. jedną (1) nową, biorącą udział w promocji płytę główną MSI Z590 lub B560 oraz jeden (1) kwalifikujący się zestaw chłodzenia cieczą, zasilacz lub obudowę PC; lub Procesor Intel
  2. jedną (1) nową, biorącą udział w promocji obudowę PC oraz jeden (1) kwalifikujący się zasilacz (patrz: poniższa tabela kwalifikujących się modeli) (każda z tych kombinacji, określana jest dalej terminem „Zestawu Duo Combo”) u jednego z uczestniczących w promocji partnerów MSI. Każda kwalifikująca się płyta główna, system chłodzenia cieczą, zasilacz obudowa PC lub gamingowe krzesło  może być zarejestrowany i użyty do odbioru promocyjnej nagrody tylko raz. Odbiór nagrody za Zestaw Duo Combo i odbiór nagrody za zakup kwalifikującej się płyty głównej wzajemnie się wykluczają i są od siebie niezależne. Dla wyjaśnienia, kwalifikujące się produkty wchodzące w skład Zestawu Duo Combo nie mogą być zarejestrowane oddzielnie, w niezależnym programie odbioru nagród, ani w innej kombinacji sprzętu w ramach odbioru nagród za Zestaw Duo Combo.
 2. Do udziału w tym wydarzeniu kwalifikują się również podzespoły wchodzące w skład gotowego, kupionego przez użytkownika zestawu komputerowego.
 3. Zarejestruj swoje produkty na stronie Wydarzenia, która obsługiwana jest przez naszych dostawców usług związanych z tym Wydarzeniem. Strona znajduje się pod adresem: https://pl.msi.com/Promotion/Z590-B560-Cashback-Summer-Promotion-2021 . Możesz zarejestrować więcej niż jeden (1) biorący w promocji produkt, aby otrzymać więcej promocyjnych nagród, do chwili, dopóki nie wyczerpie się ich pula. NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE KAŻDY UCZESTNIK BIORĄCY UDZIAŁ W WYDARZENIU MOŻE ZAREJESTROWAĆ TYLKO RAZ SWÓJ KWALIFIKUJĄCY SIĘ DO PROMOCJI ZESTAW COMBO. Wszystkie zgłoszenia rejestracyjne i odbiór nagród mogą rozpocząć się dopiero po czternastu (14) dniach od daty zakupu promocyjnych produktów i muszą być dokonane pomiędzy 15 lipca , a 14 sierpnia 2021 r.   
 4. Prześlij kopię dowodu zakupu Twojego promocyjnego produktu lub zestawu Combo do weryfikacji przez firmę MSI. Przesłana dokumentacja musi zawierać zdjęcie naklejki z numerem seryjnym produktu, znajdującej się na produkcie, na którym to zdjęciu wyraźnie będzie widać numer seryjny urządzenia (zdjęcia numeru seryjnego płyty głównej i systemu chłodzenia wodą muszą być zrobione z samego produktu; zdjęcia numeru seryjnego znajdującego się na kolorowym pudełku, w którym zapakowany był produkt, nie będą honorowane). Zdjęcie faktury lub paragonu musi zawierać nazwę zakupionego modelu produktu MSI, datę wystawienia faktury oraz nazwę sklepu/dostawcy. Faktura lub paragon muszą być wystawione pomiędzy 1 a 31 lipca 2021 roku.
 5. Wyraź zgodę na Warunki i Regulamin Promocji. Zakończ rejestrację produktu i poczekaj na weryfikację zgłoszenia przez firmę MSI. Jeśli MSI stwierdzi, że spełniasz wszystkie kryteria kwalifikacyjne, zwrot gotówki dokonany zostanie, zgodnie z poniższymi tabelami, na Twoje konto bankowe, które podane zostało podczas procesu rejestracji produktu w ciągu 30 dni roboczych od chwili otrzymania listu potwierdzającego pozytywne przejście procesu weryfikacji zgłoszenia. ZWROTY GOTÓWKI BĘDĄ ROZPATRYWANE I REALIZOWANE PRZEZ UPOWAŻNIONYCH PEŁNOMOCNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI FIRMY MSI.  
 6. Weryfikacja zgłoszenia może trwać do 14 dni roboczych. Podanie niekompletnych informacji podczas rejestracji, może skutkować dodatkowym czasem potrzebnym do weryfikacji tego zgłoszenia, zwłaszcza jeśli Uczestnik Wydarzenia zobowiązany będzie do podania dodatkowych danych. Realizacja zwrotów gotówki będzie miała miejsce dopiero po zakończeniu Wydarzenia. MSI zastrzega sobie prawo do weryfikacji, zatwierdzenia lub odrzucenia zgłoszenia według własnego uznania, jeśli zgłoszenie do Wydarzenia jest niekompletne, a dodatkowe informacje nie zostaną dostarczone w ciągu siedmiu (7) dni od daty poproszenia o nie przez firmę MSI lub zostaną one dostarczone już po okresie rejestracji zgłoszeń do Wydarzenia.
 7. Wartości zwrotów gotówki różnią się w zależności od każdego biorącego udział w promocji produktu lub produktów wchodzących w skład zestawu Combo. Proszę zapoznać się z przedstawionymi poniżej tabelami przedstawiającymi określone wartości zwrotu gotówki dla odpowiednich, kwalifikujących się produktów wchodzących w skład zestawów Combo. Wartości zwrotu gotówki przedstawione na stronie internetowej mają charakter jedynie informacyjny; rzeczywiste wartości zwrotu gotówki będą się różnić ze względu na automatyczne przeliczenie wartości na lokalną walutę na podstawie obowiązującego kursu wymiany walut w dniu dokonania jej zwrotu.
 8. Jeśli już zarejestrowany, biorący udział w promocji produkt MSI został zwrócony do sklepu i/lub sklep zwrócił jego równowartość bądź koszt zakupu, wówczas Uczestnik Wydarzenia powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić firmę MSI w formie pisemnej, a promocyjna rejestracja produktu zostanie wówczas automatycznie wycofana z dalszego postępowania bez późniejszego powiadomienia. MSI zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Uczestnika promocji o zwrot uzyskanych od MSI nagród, otrzymanych za zwrócone lub zrefundowane przez sprzedawcę produkty, w ciągu czternastu (14) dni od chwili ich rejestracji na stronie Wydarzenia.
 9. Uczestnicy Wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat. Niniejsze postanowienia są nieważne, jeśli w danej lokalizacji są zakazane lub ograniczone przez prawo.
 10. Niniejsze Wydarzenie przeznaczone jest wyłącznie dla uprawnionych do wzięcia w nim udziału użytkowników końcowych, a nie dla firm. Pracownicy i najbliżsi członkowie rodzin pracowników firmy MSI, oddziałów MSI, filii, producentów, partnerów handlowych, integratorów systemów, dystrybutorów, hurtowników, resellerów, sprzedawców detalicznych, pracowników I-Cafe lub agencji związanych z MSI, nie są uprawnieni do wzięcia udziału w tym Wydarzeniu.
 11. MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach i Regulaminie promocji bez uprzedniego powiadomienia, z zastrzeżeniem wszelkich wymagań właściwego organu regulacyjnego.

 

Biorące udział w promocji kwalifikujące się produkty i odpowiadające im wartości zwrotu gotówki
Wartości podane w PLN. Rzeczywista wartość może się różnić w zależności od konwersji na lokalną

Nazwa modelu

Wartość zwrotu gotówki

Z590

MEG Z590 GODLIKE

355

MEG Z590 ACE

310

MEG Z590 ACE GOLD EDTION

310

MEG Z590 UNIFY

270

MEG Z590I UNIFY

270

MPG Z590 GAMING CARBON WIFI

200

MPG Z590 GAMING FORCE

200

MPG Z590 GAMING EDGE WIFI

200

MPG Z590M GAMING EDGE WIFI

200

MPG Z590 GAMING PLUS

200

MAG Z590 TOMAHAWK WIFI

180

MAG Z590 TORPEDO

180

Z590 PRO WIFI

90

Z590-A PRO

90

B560

MPG B560I GAMING EDGE WIFI

110

MAG B560 TOMAHAWK WIFI

110

MAG B560 TORPEDO

110

MAG B560M MORTAR WIFI

90

MAG B560M MORTAR

90

MAG B560M BAZOOKA

90

B560M PRO-VDH WIFI

45

B560M PRO-VDH

45

 

System chłodzenia cieczą

MPG CORELIQUID K360

90

MPG CORELIQUID K240

90

MAG CORELIQUID 360R

90

MAG CORELIQUID 280R

90

MAG CORELIQUID 240R

45

Zasilacz

MPG A850GF

90

MPG A750GF

90

MPG A650GF

90

Obudowa PC

MPG SEKIRA 500X

90

MPG SEKIRA 500G

90

MPG SEKIRA 500P

90

MPG SEKIRA 100R

45

MPG SEKIRA 100P

45

MPG GUNGNIR 110M

45

MPG GUNGNIR 110R

45

MPG GUNGNIR 111M

45

Gamingowe krzesło

MAG CH110

180

MAG CH120

135

MAG CH120 X

135

MAG CH120 I

135

MAG CH130 X

225

MAG CH130 I REPELTEK FABRIC

225

MAG CH130 I FABRIC

225

 

Płyta główna

Wartość zwrotu gotówki obowiązująca dla Zestawów Combo

System chłodzenia cieczą

Zasilacz

Obudowa PC

MPG CORELIQUID K360
MPG CORELIQUID K240
MAG CORELIQUID 360R
MAG CORELIQUID 280R


MAG CORELIQUID 240R

MPG A850GF
MPG A750GF
MPG A650GF

MPG SEKIRA 500X
MPG SEKIRA 500G
MPG SEKIRA 500P

MPG SEKIRA 100R
MPG SEKIRA 100P
MPG GUNGNIR 110M
MPG GUNGNIR 110R
MPG GUNGNIR 111M

Z590

MEG Z590 GODLIKE

490

445

490

490

445

MEG Z590 ACE

445

400

445

445

400

MEG Z590 ACE GOLD EDTION

445

400

445

445

400

MEG Z590 UNIFY

405

360

405

405

360

MEG Z590I UNIFY

405

360

405

405

360

MPG Z590 GAMING CARBON WIFI

335

290

335

335

290

MPG Z590 GAMING FORCE

335

290

335

335

290

MPG Z590 GAMING EDGE WIFI

335

290

335

335

290

MPG Z590M GAMING EDGE WIFI

335

290

335

335

290

MPG Z590 GAMING PLUS

335

290

335

335

290

MAG Z590 TOMAHAWK WIFI

315

270

315

315

270

MAG Z590 TORPEDO

315

270

315

315

270

Z590 PRO WIFI

225

180

225

225

180

Z590-A PRO

225

180

225

225

180

 

Płyta główna

Wartość zwrotu gotówki obowiązująca dla Zestawów Combo

System chłodzenia cieczą

Zasilacz

Obudowa PC

MPG CORELIQUID K360
MPG CORELIQUID K240
MAG CORELIQUID 360R
MAG CORELIQUID 280R


MAG CORELIQUID 240R

MPG A850GF
MPG A750GF
MPG A650GF

MPG SEKIRA 500X
MPG SEKIRA 500G
MPG SEKIRA 500P

MPG SEKIRA 100R
MPG SEKIRA 100P
MPG GUNGNIR 110M
MPG GUNGNIR 110R
MPG GUNGNIR 111M

B560

MPG B560I GAMING EDGE WIFI

245

200

245

245

200

MAG B560 TOMAHAWK WIFI

245

200

245

245

200

MAG B560 TORPEDO

245

200

245

245

200

MAG B560M MORTAR WIFI

225

180

225

225

180

MAG B560M MORTAR

225

180

225

225

180

MAG B560M BAZOOKA

225

180

225

225

180

B560M PRO-VDH WIFI

180

135

180

180

135

B560M PRO-VDH

180

135

180

180

135

 

Nazwa modelu

Wartość zwrotu gotówki

Zasilacz

MPG A850GF
MPG A750GF
MPG A650GF

Obudowa PC

MPG SEKIRA 500X

225

MPG SEKIRA 500G

225

MPG SEKIRA 500P

225

MPG SEKIRA 100R

180

MPG SEKIRA 100P

180

MPG GUNGNIR 110M

180

MPG GUNGNIR 110R

180

MPG GUNGNIR 111M

180

 

Model name Prize list 
Intel 10th Gen Intel 11th Gen
i9-10900K
i9-10900
i9-10900F
i9-10850K
i7-10700K
i7-10700KF
i7-10700
i7-10700F
i5-10600K
i5-10600
i5-10500
i5-10400
i5-10400F
i9-11900KF
i9-11900K
 i9-11900
i9-11900F
 i7-11700KF
i7-11700K
 i7-11700
i7-11700F
i5-11600KF
i5-11600K
i5-11600
i5-11500
i5-11400F
i5-11400
Z590 MEG Z590 GODLIKE 620 490 420 620 490 420
MEG Z590 ACE 575 445 375 575 445 375
MEG Z590 ACE GOLD EDTION 575 445 375 575 445 375
MEG Z590 UNIFY 535 405 335 535 405 335
MEG Z590I UNIFY 535 405 335 535 405 335
MPG Z590 GAMING CARBON WIFI 465 335 265 465 335 265
MPG Z590 GAMING FORCE 465 335 265 465 335 265
MPG Z590 GAMING EDGE WIFI 465 335 265 465 335 265
MPG Z590M GAMING EDGE WIFI 465 335 265 465 335 265
MPG Z590 GAMING PLUS 465 335 265 465 335 265
MAG Z590 TOMAHAWK WIFI 445 315 245 445 315 245
MAG Z590 TORPEDO 445 315 245 445 315 245
Z590 PRO WIFI 355 225 155 355 225 155
Z590-A PRO 355 225 155 355 225 155
B560 MPG B560I GAMING EDGE WIFI 375 245 175 375 245 175
MAG B560 TOMAHAWK WIFI 375 245 175 375 245 175
MAG B560 TORPEDO 375 245 175 375 245 175
MAG B560M MORTAR WIFI 355 225 155 355 225 155
MAG B560M MORTAR 355 225 155 355 225 155
MAG B560M BAZOOKA 355 225 155 355 225 155
B560M PRO-VDH WIFI 310 180 110 310 180 110
B560M PRO-VDH 310 180 110 310 180 110

 

 • Kraje biorące udział w promocji, w których zarejestrowani Uczestnicy Wydarzenia kwalifikują się do otrzymania promocyjnego zwrotu gotówki (Cashback): Niemcy, Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania, Irlandia, Turcja, Polska, Hiszpania, Portugalia, Czechy, Węgry, Słowacja, Francja, Holandia, Norwegia, Belgia, Dania, Finlandia, Szwecja, Włochy, Rosja.
 • Wszystkie zdjęcia zamieszczono wyłącznie w celach ilustracyjnych. Rzeczywisty wygląd produktów może się różnić.
 • Dokonane automatycznie bądź przez zrobotyzowany system zgłoszenia indywidualnych uczestników lub organizacji zostaną zdyskwalifikowane. Zgłoszenie musi być dokonane osobiście przez Uczestnika Wydarzenia. Jakakolwiek próba uzyskania przez uczestnika więcej niż określonej liczby zgłoszeń przy użyciu różnych adresów e-mail, różnych tożsamości, rejestracji, loginów lub innych metod spowoduje unieważnienie wpisu uczestnika i może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.

 


2. Polityka prywatności.
Podczas procesu rejestracji, niezbędnego do wzięcia udziału Użytkownika w Wydarzeniu, a także podczas rejestracji produktu możemy poprosić Użytkownika o podanie informacji, które mogą, w stosownych wypadkach, obejmować takie dane, jak: e-mail, imię i nazwisko, numer seryjny produktu, kod uprawniający do wzięcia udziału w promocji, informacje o zakupie oraz inne dobrowolne podane przez Użytkownika informacje. Ponadto możemy pośrednio zbierać informacje dotyczące Użytkownika za pośrednictwem plików cookie lub wbudowanych w stronę internetową narzędzi analitycznych. Gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane w następujący sposób: w celu przeprowadzenia niniejszego Wydarzenia, w celu zweryfikowania Państwa uprawnień do wzięcia udziału w Wydarzeniu (kwalifikowalności), w celu skontaktowania się z Państwem tak, abyśmy mieli możliwość wysłania do Państwa nagród, przechowywania zarejestrowanych danych dotyczących produktów tak długo, jak długo istnieje między nami ciągła relacja (np. w przypadku korzystania przez Państwa z naszych usług, takich jak gwarancja, subskrypcja newslettera, bezpośrednia wysyłka maili i informacji marketingowych eDM, itp.) oraz wyłącznie wewnętrznych badań rynkowych w celu opracowywania lepszych produktów i usług. Państwa dane nie będą udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem: (i) zewnętrznych firm będących dostawcami naszych usług i stron internetowych umożliwiających przeprowadzenie przez nasz niniejszego Wydarzenia; oraz (ii) podczas zgłaszania lub reagowania na faktyczne lub podejrzewane naruszenie obowiązujących przepisów prawnych wobec organów prawnych i regulacyjnych, takich jak sądy lub policja, w zakresie, w jakim jest to konieczne. 

Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności, przekazujemy informacje w ramach grupy MSI oraz stronom trzecim, o których mowa powyżej, w związku z celem określonym w niniejszym Regulaminie i Warunkach promocji. W związku z tym możemy przekazywać informacje do krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy prawa i wymogi w zakresie ochrony danych, niż te obowiązujące w kraju, w którym znajduje się Użytkownik. 

Więcej informacji na temat sposobu wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika znaleźć można w Polityce Prywatności MSI, dostępnej pod adresem https://pl.msi.com/page/privacy-policy. Polityka Prywatności MSI stanowi część niniejszych Warunków i przez odniesienie jest niniejszym włączona ze wszelkimi skutkami i z pełną mocą.  

MSI jest Administratorem Danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych dostarczonych przez Uczestników Wydarzenia. Wszelkie dane osobowe przekazane firmie MSI będą przetwarzane przez naszego usługodawcę / podmiot przetwarzający dane, firmę Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia w celu administrowania tym Wydarzeniem oraz, jeśli ma to zastosowanie, w celach marketingowych - w przypadku, gdy Uczestnicy wyrazili zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych od firmy MSI.


3. Subskrypcja eDM.
Aby Użytkownik otrzymywał wiadomości o produktach MSI lub o aktualizacji usług, może zostać wyświetlona prośba o dołączenie do subskrypcji newslettera lub listy mailingowej MSI (eDM – electronic Direct Mail/e-mail Direct Marketing). Jeśli nie chcesz subskrybować tej listy, nie zaznaczaj subskrypcji lub podobnie zatytułowanego pola wyboru.


4. Licencja Uczestnika.
W odniesieniu do wszelkich materiałów, które Użytkownik może nam dostarczyć w związku z tym Wydarzeniem, w tym, bez ograniczeń, zdjęć, filmów wideo, recenzji, treści, komentarzy, opinii i innych materiałów pisemnych, w zależności od przypadku (zwanych łącznie „Materiałami Dostarczonymi”), Użytkownik niniejszym udziela firmie MSI i jej rozrzuconym po całym świecie spółkom zależnym oraz podmiotom stowarzyszonym, bezterminowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, ogólnoświatowej, podlegającej sublicencjonowaniu, licencji na użytkowanie, reprodukcję, kopiowanie, rozpowszechnianie i dystrybucję, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wyświetlanie i prezentowanie, wykonywanie oraz wykorzystywanie Materiałów Dostarczonych w sposób zgodny z prawem i na zasadach ustalonych przez MSI oraz podlegający Polityce Prywatności MSI.


5. Oświadczenia uczestników i gwarancje.
Uczestnik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że:

 1. Podane przez Użytkownika informacje są dokładne i prawdziwe;
 2. Masz całkowite przyzwolenie, zdolność, uprawnienia i prawo do zapisania się i wzięcia udziału w tym Wydarzeniu oraz do udzielenia wymaganych licencji, złożenia oświadczeń i gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem i Warunkami promocji;  
 3. Użytkownik uzyskał i zachowuje prawo do wszelkich stosownych zezwoleń, zgody, pozwoleń, licencji i zwolnień niezbędnych do udzielenia wymienionych powyżej licencji firmie MSI i jej spółkom zależnym; oraz
 4. Zgłaszając się do udziału w tym Wydarzeniu, Użytkownik przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa.


6. Odszkodowania ze strony uczestników.
Użytkownik ma obowiązek bronić, zabezpieczyć i zwalnia z odpowiedzialności firmę MSI, jej podmioty zależne oraz następców prawnych, cesjonariuszy, dyrektorów i agentów od wszelkich zobowiązań, szkód, wyroków, kosztów, wydatków i honorariów (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) wynikających z wszelkich roszczeń, dochodzeń, postępowań sądowych lub innych działań prawnych lub administracyjnych podejmowanych przez osoby trzecie, wynikających z faktycznego lub domniemanego naruszenia przez Użytkownika wszelkich postanowień, oświadczeń, gwarancji i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji.


7. Potwierdzenie uczestnictwa i wyrażenie zgody
. Niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że:

 1. MSI zastrzega sobie wyłączne i uznaniowe prawo:
  1. do ustalenia, w sposób ostateczny i rozstrzygający, czy uczestnik w dobrej wierze spełnił wymagania związane z Wydarzeniem. Dla przykładu, bez ograniczania jakichkolwiek innych warunków, MSI może zdyskwalifikować Uczestników: a) jeśli rejestracja na Wydarzenie lub zgłoszenie produktu są niekompletne, b) jeżeli nie są spełnione wymagania dotyczące kwalifikowalności do Wydarzenia, takie jak terminowa rejestracja, odpowiednia linia produktów lub ograniczenia regionalne; c) jeżeli dostarczone dokumenty zostały zmienione, sfałszowane, oszukane, niewłaściwe dostarczone lub uznane za nieważne; d) jeżeli za pomocą automatycznych kodów, skryptów, wtyczek lub innych środków przeprowadzono lub zakończono rejestrację na Wydarzenie; e) jeżeli uczestnik nie posiada zdolności prawnej do zarejestrowania się i uczestniczenia w Wydarzeniu, lub f) jeżeli popełniono lub rzekomo popełniono przestępstwo lub nielegalne działania w celu zapisania się na to Wydarzenie;
  2. do zastąpienia nagrody przedmiotami o podobnej wartości bez wcześniejszego powiadomienia;
  3. do zmiany brzmienia, usunięcia lub dodania któregokolwiek punktu niniejszego Regulaminu i Warunków promocji bez uprzedzenia;
 2. MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby za jakiekolwiek straty, niezadowolenie lub szkody wynikające z przyznania nagrody i jej wykorzystanie. Zwycięzcy nie mogą wysuwać żadnych roszczeń wobec MSI;
 3. MSI nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia, błędy związane z dostawą nagrody, utratę nagrody lub niepowodzenie w dostarczeniu zwycięskiego powiadomienia do Użytkownika wynikające z błędów mechanicznych, technicznych, elektronicznych, komunikacyjnych, telefonicznych, komputerowych, sprzętowych, internetowych lub programowych, wadliwego działania lub jakiegokolwiek rodzaju awarii. W takim przypadku zwycięzca bezwarunkowo zrzeka się prawa do nagrody i związanego z nią odszkodowania.


8. Wyłączenie gwarancji MSI.
NAGRODA(Y) MSI JEST/SĄ PRZYZNAWANA(E) „TAK JAK SĄ”, BEZ JAKIEJKOLWIEK WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI OBOWIĄZUJĄCEJ W HANDLU, NIENARUSZALNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.  


9. Ograniczenie odpowiedzialności.
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA (NIEZALEŻNIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z ZASAD UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU NIEDOZWOLONEGO, NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH LUB W INNY SPOSÓB) ZA JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE, WAŻKIE, WYNIKAJĄCE Z ZAUFANIA, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PODLEGAJĄCE PRAWU KARNEMU LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, ZARÓWNO PRZEWIDYWALNE, JAK I NIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB KOSZTY WYMIANY.


10. Inne postanowienia.
Niniejszy Regulamin i Warunki promocji podlegają prawu Tajwanu i są interpretowane zgodnie z jego zasadami, niezależnie od możliwości wystąpienia konfliktów w normach i przepisach prawnych, a wszelkie spory wynikające z Wydarzenia i niniejszego Regulaminu i Warunków promocji będą rozstrzygane przez Sąd Okręgowy Tajpej w Tajpej na Tajwanie. Każde postanowienie unieważnione przez właściwy sąd zostanie skreślone, a pozostałe punkty Regulaminu i Warunków promocji pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie przez MSI jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego Regulaminu i Warunków promocji nie będzie uznawane za zrzeczenie się praw. MSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązania z powodu okoliczności pozostających poza jego uzasadnioną kontrolą. Niniejsze postanowienia Regulaminu i Warunków promocji nie będą cedowane, ani w żaden inny sposób przenoszone przez Użytkownika na osoby trzecie; wszelkie nieautoryzowane cesje są nieważne. Niniejszy Regulamin i Warunki promocji stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do Wydarzenia i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, komunikaty, oświadczenia lub dyskusje czy inne ustne ustalenia.

* W pełni rozumiem treść Regulaminu i Warunków Promocji i zgadzam się z nimi.
Zgadzam się na to, że MSI może zbierać, wykorzystywać i przetwarzać moje dane osobowe w celach marketingowych zgodnie z Polityką prywatności MS dostępną na stronie.
Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od nas, skontaktuj się z nami pod adresem: msi-unsubscribe@promotion-support.com
Wyrażam zgodę na przystąpienie do programu MSI Rewards i otrzymywanie wiadomości dotyczących programu. Przystępując do programu, potwierdzam przeczytanie i zaakceptowanie warunków programu MSI Rewards i Polityki prywatności MSI.
Szczegóły Produktu
  Drogi kliencie, zwróć uwagę, że kupując zestaw combo, możesz ubiegać się o zwrot gotówki tylko raz. Nie ma możliwości zarejestrowania płyty głównej znajdującej się w zestawie combo pojedynczo lub w ramach kolejnego zestawu combo w celu uzyskania dodatkowego zwrotu gotówki.
  Informacje
  Wszystkie czynności związane ze zgłoszeniem i rejestracją promocyjnego produktu mogą być rozpoczęte dopiero po 14 dniach od daty jego zakupu
  DD/MM/RRRR
  Drogi kliencie, zwróć uwagę, że kupując zestaw combo, możesz ubiegać się o zwrot gotówki tylko raz. Nie ma możliwości zarejestrowania płyty głównej znajdującej się w zestawie combo pojedynczo lub w ramach kolejnego zestawu combo w celu uzyskania dodatkowego zwrotu gotówki.
  Informacje
  Wszystkie czynności związane ze zgłoszeniem i rejestracją promocyjnego produktu mogą być rozpoczęte dopiero po 14 dniach od daty jego zakupu
  DD/MM/RRRR
  Dane Osobowe
  Polska
  Przelew bankowy
  Wprowadź pełne imię i nazwisko beneficjenta rachunku zgodnie z paszportem/dowodem osobistym (bez inicjałów i tytułu)